که کنارم نشسته بودی، که من نگاهم به فیلم بود و هیچ جذبش نشده بودم، که فکرم به تو بود، که فکر کردم به جای فیلم تو را نگاه کنم، که رویم را برگرداندم به سوی تو، که دیدم نگاهت به من بود.

/ 1 نظر / 38 بازدید
نظافت منزل

مرسی لذت بردم. منتظر مطالب بیشتر از شما هستم.